Aktiviti

Akan Dikemaskini dari Semasa ke Semasa...

Thursday, August 19, 2010

KEADILAN Melaka Desak Kerajaan Melaka Wartakan Rizab Tanah Orang Asli

Kenyataan Media

18 Ogos 2010


AlorGajah, 18 Ogos - Kerja menggorek pasir di kawasan tanah Kampung Orang Asli Kubang Badak di Tebong telah merosakkan tanaman pokok getah OrangAsli sehingga menjejaskan mata pencarian dan hak ke atas tanah golongan terpinggir ini.

Tinjauan Ketua Angkatan Muda PartiKeadilan Rakyat (AMK) Cabang Alor Gajah, Ginie Lim Siew Lin bersama TokJenang Akau bin Kendong pada Ahad lalu (16 Ogos) mendapati tiga jenterapenggorek pasir yang beroperasi di sungai berdekatan dengan kampung Orang Asli telah mengakibatkan hakisan tanah yang amat serius.

"Tigajentera penggorek pasir mula beroperasi kira-kira tiga minggu laludengan merosakkan tebing sungai supaya pasir mengalir masuk ke kawasanlombong pasir dengan senang, akibatnya pokok getah di sepanjang sungaiitu tumbang disebabkan hakisan tanah," jelas Tok Jenang Kampung KubangBadak itu.

Menurut Akau, anggaran 50 pohon pokok getahtelah tumbang sejak kerja mengorek pasir yang dikendalikan oleh sebuahsyarikat yang bernama Hijrah Waja (M) Sdn Bhd bermula kira-kira tigaminggu lalu.

Akau pada Ahad lalu telah membuat laporanpolis di Balai Polis Tebong, Melaka bagi mengadu masalah kehilanganmata pencarian akibat kerja menggorek pasir dan mendesak pihak polismenjalankan siasatan terhadap perkara ini.

Ginie Limmempersoalkan apakah syarikat menggorek pasir itu memiliki lesen yangsah; dan apakah kaedah yang digunakan itu menepati syarat-syarat dibawah Jabatan Pengairan dan Saliran dan Jabatan Alam Sekitar keranalombong pasir tersebut hanya terletak lebih kurang 2km dari landasankeretapi KTM?

Ginie Lim turut mendesak agar kawasan tanahKampung Orang Asli Kubang Badak diwartakan sebagai Rizab Orang Asli dibawah Seksyen 7 Akta Orang Asli 1954 (Akta 134), merujuk kepada Seksyen76 Kanun Tanah Negara 1965 kerana penduduk Kampung Orang Asli KubangBadak merupakan Orang Asli setempat dan menjalankan kegiatan tanaman dikawasan ladang seluas 2 hingga 6 ekar mengikut kemampuan sendiri.

"KerajaanMelaka seharusnya mencontohi langkah Kerajaan Selangor di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat agar mewartakan tanah rizab Orang Asli kerana pemberian milik tanah secara individu di kalangan masyarakatOrang Asli adalah satu-satunya penyelesaian untuk menjamin hak OrangAsli ke atas tanah," ujar Exco AMK Pusat itu.

Menurutnya,Orang Asli sebenarnya masih jauh ketinggalan dari segi pemilikan tanah.Setakat ini, hanya 0.03 peratus sahaja tanah yang dimiliki secaraindividu daripada jumlah keseluruhan pemilikan tanah di Semenanjung.

"Olehsebab tiada hak milik berdaftar, hak-hak mereka telah dinafikan apabilaberlaku urus niaga atas tanah; atau kegagalan menerima bayaran pampasanyang setimpal apabila berlaku pengambilan tanah," sambung Ginie Lim.

Ginie Lim Siew Lim
Ketua Angkatan Muda Cabang Alor Gajah
Timbalan Ketua Angkatan Muda MelakaExco Angkatan Muda Pusat
012-6693453, ginielim@gmail.com

No comments: