Aktiviti

Akan Dikemaskini dari Semasa ke Semasa...

Tuesday, July 14, 2009

Siapa Yang Mesti Dibicara? - TVA

Orang yang dituduh melakukan zina (al Maqzuf), liwat atau sepertinya tidak perlu dibicarakan. Sebaliknya yang perlu dibicarakan ialah orang yang menuduh. Itu hujjah ulama terkenal professor Dr Yusof Qaradawi.
Ini kata beliau ialah kerana orang yang menuduh telah melemparkan tuduhan “qazaf” iaitu melempar tuduhan zina. Oleh itu kata Dr Yusof dia wajib mengemukakan bukti-bukti yang kukuh.

Menurut beliau, berdasarkan kaedah syariah orang yang menuduh wajib mengemukakan bukti dan orang yang dituduh wajib melafazkan sumpah (walau bagaimana pun dalam kes seperti ini orang yang dituduh tidak dituntut untuk bersumpah kerana pada dasarnya setiap manusia itu bersih daripada sebarang tuduhan).

Dr Yusof menyifatkan melemparkan tuduhan itu tanpa bukti satu “jenayah keji’. Dan menurut beliau Al-Quran menyebut ada tiga jenis hukuman terhadap jenayah itu.

Pertama – hukuman fizikal iaitu disebat 80 sebatan. Sebatan yang menyakitkan tubuh badan orang yang melemparkan tuduhan adalah balasan terhadap perbuatannya yang menyakiti peribadi orang orang yang baik, memusnahkan hidup mereka serta anggota keluarga mereka.

Kedua—hukuman moral dan sosial iaitu menggugurkan segala pertimbangan moral dan sosial orang yang menuduh. Kesaksiannya dalam urusan kewangan, sivil, sosial, politik tidak boleh diterima pakai.

Perkataan “kesaksian” dalam ayat Al-Quran diturunkan dalam bentuk nakirah atau am dan berbentuk penafian. Justeru ia mencakupi seluruh jenis kesaksian termasuk orang itu wajib digugurkan haknya mengundi dalam pilihan raya apa tah lagi hak untuk diundi.

Dan yang ketiga hukuman agama iaitu mengelarnya sebagai orang yang fasik dan memasukkannya kedalam golongan “fasiqun.”

Kata Dr Yusof, Al-Quran menyebut kefaksikan sebagai “lawan daripada keimanan”.

TVA

No comments: